facebook-paylas

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KONGRE İLANI

                                                                                                                                                                                         KONGRE  İLANI

   

              Çalı Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin  (ÇASİAD) 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda 31.01.2019 Perşembe günü saat 15.00 de, Çalı Mahallesi Kanal Cadde No :9 Nilüfer Bursa adresinde ki Hizmet binamızın toplantı salonunda yapılacak.

                Birinci toplantı tarihinde gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı, 01.04.2019 pazartesi günü saat 15.00 de aynı adres ve yerde yapılacaktır.                                                       

                                                                                                                                                                 15.01.2019

                                                                                                                          

                                                                                                                              Çasiad Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                     Halil İbrahim KUZUCU

G Ü N D E M

1. Açılış ve yoklama.

2. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile, aziz şehitlerimizin manevi huzurunda  1dk saygı duruşu

3. Kongre divan heyetinin seçimi, seçilen heyete kongre tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

4. Yönetim kurulu ve denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması.

5. İki yıllık (2017-2018 yıllarının) Gelir-Gider Blançolarının okunması.

6. Hazırlanan tahmini bütçenin okunması.

7. Yönetim kurulr faaliyet raporu, Gelir Gider Blançosu, tahmini bütçe ve denetim kurulu raporları üzerinde ayrı ayrı görüşme açılarak oylanması (İbrası)

8. Dernek aidatlarının belirlenmesi.

9. Yönetim Kurulu Başkanına verilen hakkı huzurun görüşülmesi.

10. Yeni seçilecek yönetim kurulu,denetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin sayı ve görev sürelerini belirleme.

11. Yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin asil ve yedeklerinin seçilmesi.

12. Yeni dönemde yapılması istenen çalışma ve faaliyetlerin belirlenmesi.

13. Dilek ve temenniler

14. Kapanış.